Saigon Soul Revival tại Minsk!
29/10/2017
9:00 chiều
Đà Nẵng - Việt Nam
Minsk Bar
Bản Đồ Google
Trang sự kiện trên Facebook

Saigon Soul Revival sẽ lần đầu tiên trình diễn ở bar Minsk vào chủ nhật tuần này, mang lại những thanh âm nguyên thủy của nền âm nhạc những năm 60 và 70 của Sài Gòn. Những giai điệu từ rock tới Soul giai đoạn trước 1975 sẽ vượt thời gian để mang các bạn trở lại 1 kỷ nguyên khác!

https://www.facebook.com/saigonsoulrevival/

https://www.youtube.com/watch?v=_K4KdJVddOU&list=LLh4gLB4kMWdtZDpI-7vqNoQ&index=3&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=4jcdXzdkQ9E