Tiệc “Rockin’ Halloween”
29/10/2016
9:00 chiều
Sài Gòn
Saigon Ranger
Bản Đồ Google

Tiệc liên hoan, có chủ đề Halloween (Đêm vọng Lễ Chư Thánh)