Kết Nối Với Chung Tôi!

Bạn có thích những gì chúng tôi làm? Cho dù bạn có một dự án thú vị hay chỉ muốn gửi một lời hỏi thăm, xin vui lòng gửi cho chúng tôi tin nhắn bên dưới.

Liên hệ về những dự án Quốc Tế (Tiếng Anh)

Tên*

Email*

Số Điện Thoại (không bắt buộc)

Tiêu Đề*

Tin nhắn*

Liên hệ về những dự án ở Đông Nam Á

Tên*

Email*

Số Điện Thoại (Khong bắt buộc)

Tiểu Đề*

Tin Nhắn*

THÔNG TIN LIÊN HỆ

EMAIL BAND

sa[email protected]

LIÊN HỆ TẠI ĐÔNG NAM Á

Người Đại Diện: Gabriel Kaouros
Điện Thoại: +84 704 69 55 11

NHÀ THU ÂM & QUẢN LÝ

SAIGON SUPERSOUND
một bộ phận của INFRACom!

Người Đại Diện: Jan Hagenkötter

Địa Chỉ:
Eckenheimer Landstr. 156
60318 Frankfurt am Main
Germany

Điện Thoại: +49 (0)69 247 565 13-1
E-mail: [email protected]